Türe,Türkiye Belediye Başkanları Birliği İl Temsilcisi Oldu

ankara escort

izmir escortbodrum escort

gaziantep escortseks hikayeleri

gaziantep escortgaziantep rus escort

tesettürlü escort fatih escort türbanlı escort travesti escort taksim escort beylikdüzü escort çapa escort

vaporesso

Türe,Türkiye Belediye Başkanları Birliği İl Temsilcisi Oldu

Türe, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Belediye Başkanları Birliği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Bu haber 2022-03-29 13:11:14 eklenmiştir.

Türe  açıklamasında;“De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, say­gı­de­ğer be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım.Tür­ki­ye Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Bir­li­ği Mer­sin İl Tem­sil­ci­si ola­rak görev aldım.
Bu gö­re­vi bana layık gören başta Bir­lik Baş­ka­nı­mız Sayın Hü­se­yin Erer olmak üzere şah­sı­mı tav­si­ye eden be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rı­ma ve yö­ne­tim ku­ru­lu­mu­za te­şek­kür ede­rim.
De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim, kıy­met­li be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım, bu gö­re­vi İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­ka­nı­mız sayın Koray Aydın Bey’le, İYİ Parti Yerel Yö­ne­tim­ler Baş­ka­nı­mız Sayın Metin Ergün Bey’le, aynı za­man­da bir­çok be­le­di­ye baş­ka­nı ar­ka­daş­la­rım­la is­ti­şa­re ya­pa­rak kabul ettim.
Bu gö­re­vi önce ül­ke­miz ve mil­le­ti­miz, sonra bir­li­ği­miz adına en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım. İler­le­yen za­man­lar­da gö­re­vim­le il­gi­li ya­pa­ca­ğım tüm ça­lış­ma­la­rı ba­sı­nı­mız­la, siz de­ğer­li hem­şe­ri­le­rim­le ve ka­mu­oyuy­la pay­la­şa­ca­ğım.
TÜRKİYE BİLEDİYE BAŞ­KAN­LA­RI BİRLİĞİ
Bir­li­ği­miz 13 Ocak 2012 yı­lın­da ku­ru­lum­şu olup Genel Mer­ke­zi­miz Çan­ka­ya/An­ka­ra’dadır. Bir­lik Baş­ka­nı­mız 2004-2009 dö­ne­mi Ereğ­li Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yapan Hü­se­yin Erer Bey’dir. Bir­li­ğe sa­de­ce mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı üye ola­bil­mek­te­dir.
BİRLİĞİMİZİN KI­SA­CA MİSYONU
Be­le­di­ye­ler ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı ara­sın­da bir­lik, be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­yı ar­tır­mak. Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, mec­lis üye­le­ri­me ve be­le­di­ye bi­rim­le­ri­ne eği­tim, se­mi­ner, top­lan­tı ve ça­lış­tay­lar dü­zen­le­ye­rek yar­dım­cı olmak.
Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­za, ça­lış­ma­la­rın­da ve pro­je­le­rin­de reh­ber­lik etmek.
Mev­cut ve eski be­le­di­ye baş­kan­la­rı­mı­zın özlük hak­la­rı­nı takip etmek” ifadelerine  yer verdi.

 


ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer YAŞAM haberleri


Yazarlar

GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
Eğitim Portalı
DÜNYA
E-Devlet
M.E.B.
Adalet Bakanlığı
Avrupa Haberleri


Copyright © 2022 Yeni Anamur. Tüm hakları saklıdır.